Homeyra Saiid

Bedrijf Cordaan
Functie Logopedist/ Language and speech therapist

Biografie

22 jaar geleden kwam ik uit Afghanistan naar Nederland. Ik voelde mij thuis en had de kans om mij te ontwikkelen, een toekomst op te bouwen. Ik kan nu met trots zeggen dat ik mijn universitaire opleiding ‘Taal-en spraakpathologie’ heb afgerond. Zo draag ik bij aan de samenleving. Als logopedist behandel ik patiënten die door een neurologische aandoening logopedische schade hebben opgelopen.

Bekijk hier de lezing(en)

7 februari
Ronde 2:
10:45 - 11:30


Download Presentatie

Voorbij cultuurbarrières: CVA-patiënten effectief voorgelicht

Thema: Insights

Zaal: Underlined zaal

Alle goede intenties ten spijt: Patiënt, verzorger en zorgprofessional begrijpen elkaar vaak niet en dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Vooral bij ouderen met een niet-Westerse achtergrond komt informatie niet aan. Cordaan en Koos Service Design probeerden iets compleet nieuws: de Animatie Sprint in twee weken. Vanuit diepgaand onderzoek kwamen ze tot zulke essentiële inzichten dat de animatie directis omarmd door de patiënten, hun familie EN de zorgverleners.

In samenwerking met: Serena Westra

Wil je meer sprekers zien?

Ben je geïnteresseerd?

Wil je meer van deze dag zien?