Martin van Kranenburg

Bedrijf Onlinebeinvloeden.nl
Functie Conversie en peruasion expert

Biografie

Martin van Kranenburg heeft meer dan 20 jaar erva­ring in het opti­ma­li­se­ren van web­si­tes en stond aan de wieg van de beken­de reis­web­si­tes D-rei­zen en Micazu. Martin is een veel gevraagd spreker, docent en hij spreekt vol pas­sie over con­ver­sie optimalisatie, neu­ro­mar­ke­ting en online personalisatie. Ook schreef hij de popu­lai­re whi­te­pa­per ​‘onli­ne beïn­vloe­den’ waarin hij de wereldberoemde principes van Cialdini heeft vertaald naar een online omgeving.

Bekijk hier de lezing(en)

6 februari
Ronde 4:
13:45 - 14:30


Download Presentatie

Leer hoe je bewust het onbewuste brein kan beinvloeden

Thema: Marketing

Zaal: Blauw Research zaal

Martin van Kranenburg is een van de bekendste con­ver­sie­spe­ci­a­listen van Nederland. Ontdek tij­dens deze ses­sie de kracht van het onbe­wus­te brein en leer hoe je bewust het onbewuste brein kunt beinvloeden die voor 95% ver­ant­woor­de­lijk is voor je conversie. Martin neemt je aan de hand van de B=(MAT)+rU gedragsformule mee hoe je morgen je website kunt verbeteren.

Wil je meer sprekers zien?

Ben je geïnteresseerd?

Wil je meer van deze dag zien?