Rick Nijkamp

Bedrijf
Functie Onderzoeker gedragsverandering

Biografie

Rick Nijkamp werkt als kwalitatief en kwantitatief onderzoeker bij Kantar Public op het thema gedragsverandering. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring met het benaderen en interviewen van moeilijk toegankelijke doelgroepen. Rick laat beleidsmakers zien waardoor het gedrag van hun doelgroep wordt beïnvloed en adviseert hen over beleid dat aansluit bij de belevingswereld van deze mensen.

Bekijk hier de lezing(en)

6 februari
Ronde 4:
13:45 - 14:30

Commitment als betere gedragsvoorspeller - ook in not-for-profit

Thema: Insights

Zaal: Kantar zaal

Hoe blijf je zwerfafval de baas en zorg je dat mensen hun leefomgeving schoonhouden? Aan de hand van een commitment-model voor not-for-profit laten Kantar Public en NederlandSchoon zien hoe je gedrag voorspelt.

In samenwerking met: Vincent Breedveld

Wil je meer sprekers zien?

Ben je geïnteresseerd?

Wil je meer van deze dag zien?