Betrek de burger structureel in de dynamische ontwikkeling van overheidssites en –apps

26 mei

16.30 uur

Insights

‘Overheid: dynamisch?!’ Door de coronapandemie komt de ontwikkeling van overheidssites en –apps in een stroomversnelling.

Het aanpassen van beleid loopt gelijk met het ontwikkelen van de middelen, waardoor je geen vaste grond onder de voeten hebt. Tegelijkertijd moet je zorgen dat de middelen voor álle burgers toegankelijk zijn, dus ook voor inclusie doelgroepen.

Dat doe je door mensgericht te ontwerpen, user experience onderzoek een structurele rol te geven in deze dynamische trajecten en de inzichten te borgen binnen het ontwerpteam. Hoe doe je dat?

Maike Klip

Maike Klip

Design researcher

Maike Klip werkt als digitaal strateeg en ontwerper bij de overheid, op dit moment bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. In de zomer van 2020 werkte zij mee bij het ontwerpteam van de CoronaMelder-app.

Marit Klooster

Marit Klooster

Directeur

Marit Klooster heeft met haar bureau Ruigrok NetPanel al talloze overheidssites en –apps onderzocht op user experience, waaronder CoronaMelder, Coronadashboard en CoronaCheck app.