Social science research in the age of social media: online micro-targeting during the election campaign

May 19th

04.30 PM

Data Science

English flag The problem with political micro-targeting on social media is that we simply don’t know how well it works.

To capture the presence and effects of targeting in the Dutch context, we set up an innovative research combining survey and observational methods (using a browser plug-in).

Rens Vliegenthart

Rens Vliegenthart

Hoogleraar Media en Samenleving, Wetenschappelijk directeur Amsterdam School of Communication Research

Rens Vliegenthart is hoogleraar Media en Samenleving bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van ASCoR. Zijn onderzoek richt zich op media-inhoud en effecten, zowel op burgers en publieke opinie, als op politici en politieke besluitvorming. Rens is gespecialiseerd in (computergestuurde) inhoudsanalyse en tijdreeksanalyse. Zijn onderzoek is gepubliceerd in diverse tijdschriften in de communicatiewetenschap, politicologie en sociologie, en hij verwierf diverse grote onderzoeksbeurzen van de NWO (VENI, VIDI, NWA). Rens is ook redacteur van Acta Politica, het tijdschrift van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en redacteur van het populair-wetenschappelijke blog StukRoodVlees.

Milan Driessen

Milan Driessen

Onderzoeker

Milan Driessen (28) is onderzoeker bij I&O Research en werkt onder meer aan de politieke peilingen en voert draagvlakonderzoeken uit voor maatschappelijke organisaties en nieuwsmedia. Voor de Volkskrant voerde hij onderzoeken uit naar o.a. de effecten van nepnieuws en naar de Nederlandse bestuurlijke top 500. Voor Amnesty Nederland werkte hij aan belangrijk onderzoek over verkrachting in Nederland en voor het ministerie van BZK deed hij onderzoek naar de effecten van politieke fragmentatie op politiek vertrouwen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 rondde hij de onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af met een grootschalig survey-experiment naar politiek vertrouwen.