Diversiteit & inclusie – een business case

28 mei

09.00 uur

Insights

"Voor een gezonde toekomst van merken is het noodzakelijk dat we diversiteit ook in marktonderzoek serieus nemen."

bvA & Het Opiniehuis

Diversiteit staat hoog op de marketing agenda, maar in panels en steekproeven zijn minderheden vaak structureel ondervertegenwoordigd.

bvA pleit voor meer diversiteit in marktonderzoek, omdat begrip van deze doelgroepen maatschappelijk maar ook zakelijk voordeel voor merken kan opleveren.

In deze sessie krijg je inzicht in hoe divers Nederland werkelijk is, hoe groot het onbenutte potentieel en voorbeelden van merken die met succes op die diversiteit inspelen.

Aziz el Kaddouri

Aziz el Kaddouri

Directeur

Aziz zet zich als onderzoeker in om verschillende bevolkingsgroepen in Nederland een ‘stem’ te geven. Naar aanleiding van het ontbreken van goede instrumenten om minderheden te onderzoeken heeft Aziz de Etnobarometer, een landelijk internetpanel voor 2e en 3e generatie migranten opgericht. Als deskundige op het gebied van onderzoeken onder migranten is hij een graag geziene tafelgast in de media.


Adres

Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam

(+31) 020 - 58 10 710
info@moa.nl | registratie@mie.nl 

Social